Een van de concrete resultaten van mijn denken en het schrijven van teksten, is een boek waarin een aantal van mijn dwarse opvattingen is vervat:

‘O, Ondergankelijke Mens!’
Het onstuitbare verlangen naar meer.

Waarover gaat het?
‘Zijn boek ‘O, Ondergankelijke Mens!, omvat een originele kijk op een geschetste noodlottige toekomst van de mens als gevolg van zijn niet aflatende hang naar meer. Een even vermakelijk als hier en daar ontluisterend boek over de betrekkelijkheid der dingen. In het bijzonder over het ‘fenomeen’ mens dat zich op onnavolgbare wijze heeft weten te onderscheiden van het dier. Actueel, licht filosofisch en met humor geschreven. Een intrigerend boek dat veel mensen tot nadenken en zelfreflectie zal stemmen.’

Met de hebzucht als drijfveer, is de mens steeds verder komen af te staan van zijn natuurlijke oorsprong. Gretigheid, het steeds meer willen hebben dan strikt noodzakelijk om van te overleven, heeft de ‘intelligente’ mens gebracht tot waar hij eigenlijk niet zou willen zijn. Als dát maar goed afloopt. Natuurlijk loopt dat niet goed af!

Gelukkig heeft onze ‘intelligentie’ ook geleid tot creativiteit. Dat heeft de mens het vermogen gegeven om het fysieke bestaan met het geestelijke te verbinden. Met de kunsten en de liefde. Ook maakt creativiteit het mogelijk, oplossingen te bedenken om het lot enigszins te verzachten of er zelfs aan te ontsnappen.

Op zoek naar eens een keer dat ándere cadeautje of relatiegeschenk? Geef dan dit boek. Tot ‘Leering ende Vermaeck’ tijdens de zonnige zomermaanden.

BESTELLEN

Bestel het boek hier.