Het komt regelmatig voor dat een onderneming de bedrijfsnaam of een productnaam wil ontwikkelen of vernieuwen. Daaraan gaat een proces vooraf waarin de materiële en immateriële identiteit in kaart worden gebracht en doelgroep(en), ambities en voorkeuren worden geanalyseerd. Niet om moeilijk te doen, maar om het vat met schier ontelbare mogelijkheden, beheersbaar te verkleinen.

De uitkomsten van bovenbedoelde exersities vormen de basis voor een creatief proces met veel, zeer regelmatige terugkoppelingen. Immers, de naam is niet de finger print van Brummer, maar die van het bedrijf of het product. Daarbij worden namen onder meer getoetst op relevantie, herkenbaarheid, herinneringscore en uiteraard op internetdomein beschikbaarheid.

In aansluiting op de naam wordt een beeldmerk ontworpen dat met name de immateriële identiteit onderstreept en aansluitend, indien van toepassing, de huisstijl.

Hieronder wat voorbeelden van wat Brummer zoal vermag te ontwikkelen.

Merknamen & Beeldmerken

Merknamen & Beeldmerken door Brummer

Beeldmerken Brummer

Beeldmerken door Brummer